UTTALELSE FRA KOMMUNIST OG ARBEIDERPARTIENE OM DEN REAKSJONÆRE UTVIKLINGEN I UKRAINA
Den seinere tidas dramatiske utvikling i Ukraina betyr ikke «seier for demokratiet» for de påstått «revolusjonære», som det er omtalt av massemedia i USA og EU, men en svært farlig utvikling for folket i Ukraina selv. Reaksjonære politiske krefter, ideologiske etterkommere fra Nazistene, har kommet fram på den politiske «overflaten» med støtte fra EU og USA. Disse kreftene planlegger i tillegg til å ødelegge sine motstanderes kontorer, politisk forfølgelse, forby partier, fremfor alt kommunistene, og til og med innføring av rasistiske lover overfor den russisk-talende befolkningen, slik som har vært i virksomhet i de siste 20 åra i de «europeiske» Baltiske statene, med høylytt støtte fra EU.

Kommunist- og Arbeiderpartiene:

● Uttrykker vår solidaritet med kommunistene i Ukraina, framfor alt dem som i flere sammenhenger gikk ut i gatene for å forsvare Lenin og de andre Sovjetiske og anti-fascistiske monumentene, som ble angrepet av bevæpnede nasjonal-fascistiske grupper som vil foreta en ideologisk «rensing» av historien.
● Fordømmer USA og EUs innblanding i Ukrainas indre forhold, spesielt den direkte støtten til bevæpnede fascistiske grupper, støtte til den historiske revansjismen mot utfallet av den 2. verdenskrig, omgjøring av anti-kommunismen til sin offisielle politikk, forskjønne de fascistiske gruppene, deres kriminelle ideologi og aktivitet, fremming av en splittelse i den ukrainske befolkning med planlagt forfølgelse av de russisk-talende.
● Opplyse om at opportunistenes standpunkter er farlige, de sprer illusjoner om at det kan eksistere et «bedre EU», «en annen og bedre assosierings avtale med EU for Ukraina». EU, som enhver annen mellom-statlig kapitalistisk union, er en plyndrende allianse av dypt reaksjonær karakter, og kan ikke bli for folket, handler og vil fortsette å handle mot arbeidernes og folkets rettigheter, mot folket.
● Bemerk at utviklingen i Ukraina er knyttet til intervensjon fra EU og USA, er resultatet av disse maktenes voldsomme konkurranse med Russland for kontroll av markedene, råmaterialer og landets transport nettverk. Ukrainas folk har like lite som de andre folkene i Europa interesse i å støtte den ene eller andre imperialisten, eller den ene eller andre plyndrer allianse.

Interessen til arbeiderklassen og folket i Ukraina tilsier at de må forhindre at de blir «fanget» i nasjonalistisk splittende dilemma, av etnisk, språklig, religiøse særegenheter, og prioritere sine felles klasseinteresser, kartlegge klassekampens vei framover, for sine rettigheter og sosialisme. Sosialismen forblir tidsriktig og nødvendig som aldri. Dette er perspektivet mot hver mellomstatlig kapitalistisk union, for å bane veien for en økonomi og et samfunn som ikke opererer ut fra profitt, men på basis av arbeidernes behov.

NKP

Uavhengighetsdagen i Ukraina

Uavhengighetsdagen i Ukraina

(Friheten Nett) Offisielle parader og taler preget «Uavhengighetsdagen» i Kiev 24. august 2016. I taktfast marsj ropte paramilitære grupper «Hail ...


Aggressor Porosjenko under press

Ødeleggelse i Donetsk

Porosjenko måtte avbryte januars statsbesøk til Berlin, på grunn av situasjonen i Donbass. Hans versjon: `Russisk aggresjon øker igjen`. ...


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media