Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign

I mange av Europas land er det na framgang for ytre-hoyrepartier.

EU-valget viser at oppslutningen begynner a bli betydelig i Europa, for eksempel i...

Mange tror at Barack Obamas tale om Midtosten i Kairo danner en vending i USAs holdning til dette omradet.

Skal man tru pa en virkelig omlegging av...

Mange forstasegpaere innen den kapitalistiske ”tankeverdenen” regner med at nar vi far den kapitalistisk veksten tilbake, vil den bli like hog som ...

Da Sovjetunionen la seg sjol ned, ble en rekke sovjetrepublikker sjolstendige stater. Man skulle tru at disse fikk v?re i fred for Vesten, men det er ...

I USA er den gjennomsnittlige inntekten til innbyggerne
forholdsvis hog.

Likevel er fattigdommen blant landets inn-
byggere ikke ubetydelig. S?rlig na...

En begrenset rest av fagkompetanse i 300 bildelbedrifter
med 10 000 ansatte er den siste rest av tung teknologi-
kompetanse-industri i Norge.

10 000...

Krisas utvikling i Russland har enna ikke slatt ut for fullt.

De fleste av byene i Russland er basert pa fa ravarer og fa produkter som produseres....

I Dagbladet drofter Lars Haltbrekken, Rasmus Hansson, Arild Hermstad og Dag Hareide dette i en kronikk 23.4.

Hvis det som antydes i overskrifta er...

I fjor pa denne tida hadde krisa, som startet i USA, vart i noen maneder.

Om man skal oppfatte dagens krise i verdenskapitalismen som en...

En stor internasjonal flatestyrke er na pa plass for a be- kjempe piratene ved Aden-bukta utafor Ost-Afrika.

Hvorfor er piratene der? Overalt hvor...

London-motet av de 20 mest innflytelsesrike kapitalist- landene i verden, er over.

Hva forte det til pa papiret, og hva kommer det til a fore til i...

Sa lenge Sovjet (Russland) forte krig i Afghanistan, var Norge mot krigforinga der.

Na er det USA som har overtatt krigforinga i Afghanistan og...

Det er blitt klart at regjeringen ikke kommer til a anke dommen, som nylig ble avsagt, fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) om det ...

Ikke uventa er Norge det nordiske landet som hittil har klart seg best under den aktuelle kapitalistiske krisa. Nei, det er ikke uventa. Hovedarsaken ...

De ulike kapitalistiske land har ulike forutsetninger for a beherske den kapitalistiske krisa som de har fatt veltet over seg den siste tida.

Det...

Under sitt besok i Beijing kom utenriksminister Hillary Clinton nylig med forslag om at Kina skulle ga sammen med USA for a komme med tiltak som skal ...

Vi har nevnt at denne krisa kanskje er ei krise som likner pa tidligere kriser, for eksempel krisa pa 1930-tallet.

Den gang gikk krisa over etter...

Storparten av landene legger fram sakalte krisepakker. Dette er antakelig de viktigste virkemidlene forelopig. Forelopig far politikerne lov til a ...

(Hans Petter Hansen - nr 5 - 2009) Har krigen mellom Israel og Palestina fort til endringer i Midtosten? Det tenkes her ogsa pa eventuelle endringer ...

(Hans Petter Hansen - nr 4 - 2009) Sinnet ma ha en bestemt retning for at det skal hjelpe, ikke bare pa Island men i hele den kapitalistiske verden...

(Hans Petter Hansen - nr 3 - 2009) Etter ca. tre ukers krig erkl?rte Israel ensidig vapenstill- stand den 17. januar. Like etter erkl?rte ogsa Hamas ...

(Hans Petter Hansen - nr 2 - 2009) Ikke-kommunister vil vel reagere pa at vi framhever kapita- lismen som arsak til krigen. Men ut fra vart synspunkt ...

(Hans Petter Hansen - nr 1 - 2009) Ja, vi ma ikke tro at endringer i kapitalismen – i retning sosialismen – kommer uten kriser i kapitalismen. Vi ...

(Hans Petter Hansen - nr 48 - 2001) Men som Nordahl Grieg sa det: ”Men hva er jern hvis ikke håpet er vårt vern?”Årets 2001 som snart ligger bak...

(Hans Petter Hansen - nr 47 - 2001)  Årets Nobel-fredspris-taker, FNs generalsekretær Kofi Annan, sa i sin tale i Oslo rådhus mandag 11. desember at ...

(Hans Petter Hansen - nr 46 - 2001) Konflikten i Midt-Østen kan ende i en katastrofe og involvere store deler av den muslimske verden, sier direktør ...

(Hans Petter Hansen - nr 45 - 2001) ”Hevn? Hvem mener hevn? Kan hevnen vekke døde eller dekke over for bortgjemt brøde?”Disse ord av vår eminente...

(Hans Petter Hansen - nr 44 - 2001) Av Grunnlovens paragraf 25 framgår at ”Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjøkrigskrefter. De må ...

(Hans Petter Hansen - nr 43 - 2001) Gang på gang, og igjen og igjen, benevnes i vestlige massemedia de sovjetiske styrkene som rykket inn i ...

(Hans Petter Hansen - nr 42 - 2001) Etter initiativ av forfatteren Ebba Haslund har 137 norske forfattere skrevet under på et opprop hvor den norske ...
Side 51 av 53 Resultat 1501 - 1530 av 1584

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering