(Harald Øystein Reppesgaard - nr 22 - 2010) WikiLeaks er et nettsted som publiserer lekkede dokumenter fra styresmakter og andre organisasjoner og holder samtidig kildene anonyme. I løpet av våren og sommeren har de lekket hemmelige opplysninger fra Pentagon om krigen i bl.a. i Irak.

 

Til de amerikanske krigsherrer irritasjon sendes det ut detaljerte fakta om krigføringen, som jo skal skape demokrati og sikre menneskerettighetene, ut til offentligheten. Alt snakk om respekt for sivilbefolkningens liv og helse og avståelse fra tortur, voldtekt og drap er selvfølgelig avslørt som løgn og forbannet dikt. Dokumentene avslører også vår hjemlige opinion, med samtlige partier på Stortinget, som støtter ”frigjøringen” av Irak som kritikkløse mikrofoner for den samme løgn og desinformasjon.

 

Lørdag slapp WikiLeaks 391.832 dokumenter ut på sitt nettsted.

De viser hundrevis av hendelser der fanger er mishandlet og torturert, herunder voldtekter og lemlestelser, av irakiske sikkerhetsstyrker. Siden dette er innholdt i amerikanske rapporter kan amerikanske myndigheter bli anklaget for å ha unnlatt å granske disse hendelsene. FN og frivillige organisasjoner (NGO) krever offentlig gransking av hvordan dette kan skje. Tidligere forsvarsminister Rumsfeld mener at amerikanske militære frihetskjempere ikke har plikt til å stoppe dette, men bare rapportere.

Lederne for okkupasjonsstyrkene sier at de ikke ”fører tapsstatistikker”. De dekker over sivile drepte. Dokumentene avslører at dødsfall blir loggført. Den britiske gruppa Iraq Body Count melder at de etter en gransking av dokumentene kan legge til 15.000 drepte til sine tall. De er nå kommet opp i 122.000 drepte irakere i demokratiseringens hellige navn.

Det skytes menn som vil overgi seg. En militær advokat er sitert: ” De kan ikke overgi seg luftfartøyer. De er fortsatt gyldige mål”. De kan altså bare overgi seg til panservåpen, rakettbatterier eller fortsoldater som tilfeldigvis burde ha vært der istedenfor kamphelikoptere!

Det britiske Bureau of Investigative Journalism (BIJ) sier det fins dokumenter som i detalj viser hvordan sivile er drept på ulovlig vis der det private ”sikkerhetsfirmaet” Blackwater (nå Xe Services) med feite kontrakter er involvert. Firmaet dreper fortsatt på kontrakter for USAs sikkerhet.

Hundrevis av sivile er drept på kontrollposter. Mellom 2004 og 2009 er i følge BIJ 681 sivile drept på kontrollposter. Bare 120 ”opprørere” ble tatt av dage.

Dette og mer til skjer i en krig som Nato og USA bedriver i et land som aldri har truet dem. En krig som alle innser er tapt og som man skal trekke seg ut av. Men inntil da skal det drepes for fote i all hemmelighet. Tror man.

Alle krigens hunder er nå ute etter å stoppe WikiLeaks. Det heter seg at hemmelighetene – sannheten – de bringer til torgs setter US-soldaters liv i fare. WikiLeaks har ”blod på hendene”, sier Pentagon som vasser i blod etter Hiroshimabomben i 1945. Etter krigen har USA deltatt i 195 konflikter, av disse 24 kriger og 12 statskupp i andre land. Aldri har USAs grenser, suverenitet eller frihet vært truet av fremmede makter.

Pentagon og deres ”embeddede” journalister – i lomma på krigsmakta – raser. Ikke fordi hemmeligholdet er brutt, eller for at blod kan spilles, men fordi de er blitt tatt i løgnene vi visste de hele tiden forteller.

Takk til WikiLeak og skam til media og journalister som svikter sin eneste oppgave om å bringe fram sannheten men som æreløst bare viderefører løgnen.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Assange – «The Persecution»

Foto: Terje Alnes

«The Persecution – lest we forget …» - eller “Forfølgelsen - slik at vi ikke glemmer..» - er gatekunstneren AFKs reaksjon på arrestasjonen av Julian ...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering