KAMPEN OM SANNHETEN I SYRIA

Protest mot Dagsrevyen på tysk, 15/2-2016: Kampen om Aleppo:
Propaganda er et begrep som tradisjonelt brukes om nyheter fra politiske motstandere. I sin tid var nyheter fra DDR alltid `kommunist-propaganda`. RIAS-sendingene fra amerikansk sektor i Vest-Berlin, 1946 - 1993, var derimot alltid `stemmen fra den frie verden` om `onde russere, som ble forsvart av gode, vestlige frihetskjempere`!
I den kommersialiserte og høyrevridde Springer-pressen ble det daglig sendt bekreftelser av dette ensidige fiendebildet. Det måtte ikke oppfattes som propaganda, men obligatorisk kunnskap. Og det måtte spres raskt og effektivt til alle verdenshjørner. I Norge gjorde NRK, VG, regions-aviser med `sikkerhetsklarerte` journalister og ap-aviser samme jobb under den kalde krigen.
Hvordan er det i dag? Nå aktiveres den kalde krigens kadaver på nytt, for russerne bomber lovlig og med effekt i Syria! Men for å være sikre på at alle nå vet det riktige om aggressive russere, tvinges velskolerte journalister i hoved-mediene til å danse på en umulig line. De må gjøre IS og like brutale terrorister om til `moderate opprørere`. De må få oss til å tro at IS-bastionen Aleppo ikke ble `befridd`, men `falt`. Slike leverer `frie medier` ny og raffinert propaganda i dag.
Friedrich Klinkhammer og Volker Bräutigam er tidligere medarbeidere i tysk NRK (ARD). I et åpent brev til ARD-ledelsen protesterer de mot det de mener er `ren krigspropaganda som det blir stadig mer av på tysk dagsrevy`! Kjenner vi dette igjen fra NRK i Norge, tro?

Sak: Kampene om Aleppo:
Til rådet for tysk rikskringkasting, Nord-tysk kringkastingsråd, NDR, Rothenbaumchaussee 132, 20149 Hamburg.
Til ARD-ledelsen, Innslagene i Dagsrevyen bryter med retningslinjene, bygger på påstander og er partiske: De forvrenger og bagatelliserer ved å omtale Aleppo-okkupanter `opposisjon` eller `regjeringsmotstandere`. Volker Schwenck bekreftet nylig hva vi har hevdet i ukevis, men trass i fakta har Dagsrevyen med hensikt holdt seerne i uvitenhet: `Nettopp i Aleppo-regionen dominerer al-Nusra, som er så å si totalt sammenfiltret med andre opprørsgrupper. Det er umulig å skille mellom moderate og vanlige terror-opprørere. Om det framover blir bombet mot Aleppo, kan Russland og Syria si: `Vi bomber al-Nusra. Ingen av dem som var med ved forhandlingsbordet i München, kan protestere mot det`.
Sagt i klartekst: Det finnes ingen `opprørere` eller Assad-motstandere i Aleppo eller ellers i Syria, som på bakken ikke har forbindelse med IS og mordere fra al-Qaida-filialen, al-Nusra. I tillegg finnes et par andre grupper, men de er uten militær betydning i borgerkrigen som raser. Uansett må de betegnes som kollaboratører med terror-gruppene under al-Qaida.


Også andre tyske hovedstrøms-medier bruker propaganda-ordet `opposisjonelle opprørere`. I klartekst: Ingen av dem som offisielt støttes av Vesten og kalles `opprørere` og `opposisjon` i Syria, er uavhengig av al-Qaida som er den faktiske kjernen i `opposisjonen`.
Nå kan vi bare vente på hvilke konsekvenser denne erkjennelsen får i propaganda-håndverket til tysk NRK. I de siste Dagsrevy-innslagene ser vi dessverre ennå ingen tegn til endring: Det beklages derimot at `alle regjeringsmotstandere kalles `terrorister` av Syrias regulære armé`. Med russer-frykt i blikket gjentas USA-jamring over at `russernes og Syria-regjeringens kamp mot al-Qaida-terrorister kun eskalerer konflikten med opposisjonen`, altså at `kampen mot de islamske terroristene blir enda verre enn den ville ha blitt uten kamp`.
Pågående rettssaker mot tyske og norske terrorist-hjelpere blir da indirekte Assad-støtte, for de gjør det da enda vanskeligere for den syriske `opposisjonen`.


Fram til nå er det ennå ikke dokumentert det nyhetsoppleserne sier om regjeringstroppenes forsøk på å få Aleppo under kontroll og bevisst utsulting av sivile. Slik `human touch` skal åpenbart vekke til live følelser hos seerne mot fæle russere og Assad-tilhengere, for de sulter ut folket og knekker militært underlegne opprørere. Dette er primitiv propaganda.
Innslaget er på kollisjonskurs med retningslinjer om objektivitet og plikten for journalister til å søke etter sannheten i journalistisk arbeid.


Med vennlig hilsen,
Volker Bräutigam og Friedhelm Klinkhammer.
Volker Bräutigam var redaktør i NDR-sentralen i Hamburg fra 1975 til 1985, så i ARD-(nrk)-ledelsen fram til 1995 som journalist. I dag skriver han for tidsskriftet Ossietzky, som prøver å leve opp til idealene til redaktøren av Weltbühne som fikk fredsprisen, men ikke kunne motta den, grunnet opphold i Hitlers KZ-sykehus.
Friedhelm Klinkhammer var i mange år personal-ansvarlig i NDR. 

Kilde: dkp/uz/anti-militarisme

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Fortsatt krig i Syria

Fortsatt krig i Syria

USAs intervensjon i Syria har ikke ført fram.Nye «verktøy» tas i bruk; og krigen fortsetter. Syrias legitime styre frigjør landet – hva gjør USA (og...

Syrisk UD etter angrepet 14. april

  Syrere vifter med russiske og syriske flagg under en protest mot et USA-ledet luftangrep i Damaskus, Syria, 14/4-2018. © Omar Sanadiki / Reuters.

Syrisk UD: «Barbarisk angrep fra USA, UK og Frankrike vil ikke stanse Syrias besluttsomme kamp mot terrorister». Syrias utenriksledelse: «Det...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering