Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign

Avanserte søkealternativer Avanserte søkealternativer


Velg seksjon

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Russland og Vesten

De planlagte rakettutskytningsstedene i Polen og med styring fra Tsjekkia, har USA (og Vesten) skrinlagt.

Det hette seg at rakettene skulle være...

Les mer

USA etter Bush

La oss komme med en påstand: Bush var mer i pakt med den nedarvede ideologien i landet enn det Obama er.

Derfor møtte Bushs politikk mindre motstand...

Les mer

Valget og narrespillet

Ja, hvorfor kan man kalle valget den 14. september delvis for et narrespill?

Det kan man gjøre fordi man gir uttrykk for å kjempe for – og imot –...

Les mer

Hva skjer i Europa?

Da Berlin-muren falt og Sovjetunionen ble oppløst, ble også de andre sosialistiske landene oppløst. Bare Cuba og Kina ble stående igjen. Der bygges ...

Les mer

USA og Midtøsten

Mange tror at Barack Obamas tale om Midtosten i Kairo danner en vending i USAs holdning til dette omradet.

Skal man tru pa en virkelig omlegging av...

Les mer

Georgia som eksempel

Da Sovjetunionen la seg sjol ned, ble en rekke sovjetrepublikker sjolstendige stater. Man skulle tru at disse fikk v?re i fred for Vesten, men det er ...

Les mer

Velstand og fattigdom

I USA er den gjennomsnittlige inntekten til innbyggerne
forholdsvis hog.

Likevel er fattigdommen blant landets inn-
byggere ikke ubetydelig. S?rlig na...

Les mer

Side 57 av 61 Resultat 1121 - 1140 av 1213

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media